Samenvatting Beleidsplan

Dit jaar bestaat het bestuur van S.F.V. Cedo Nulli uit studenten van alle bachelors die de faculteit Sociale Wetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam biedt: Bestuurskunde, Pedagogische Wetenschappen, Psychologie en Sociologie. Hierdoor kunnen wij alle studenten aantrekken voor de activiteiten die wij bieden door bijvoorbeeld te kijken in ons eigen netwerk. Daarnaast zijn wij dit jaar begonnen met het aanbieden van studiegroepen voor alle eerstejaars. Hierbij wordt door een ouderejaars student een overzicht gegeven over de belangrijke stof van dat blok en kunnen de studenten vragen stellen. Een eerstejaars student helpt de tweedejaars studenten door te controleren of alle literatuur besproken wordt. Deze studiegroepen vinden in de tentamenweek plaats. De universiteit heeft hier veel aan omdat de studenten dus goed voorbereid hun tentamen gaan maken en goede cijfers halen en de universiteit dus ook goede studenten heeft. De samenleving krijgt hierdoor ook beter opgeleide studenten met meer en betere kennis. Onze faculteit is ook erg tevreden over deze groepen. Ze steunen ons volledig en helpen zelfs mee door de studenten aan te sporen daar heen te gaan.

Een ander punt waar wij ons op focussen dit jaar is meer ontwikkelingsmogelijkheden voor commissieleden. De meeste commissies zijn kleiner gemaakt, krijgen meer verantwoordelijkheid en er wordt gestreefd om grotere activiteiten te organiseren. Hierdoor krijgen de universiteit en de samenleving, studenten die tijdens hun studietijd al ervaring hebben met dingen (zelfstandig) organiseren en er komen meer activiteiten waarbij studenten zich kunnen ontplooien of verdiepen in de stof. Hierdoor krijg je dus later weer studenten die beter zijn opgeleid, beter weten wat ze willen en goed zelfstandig kunnen werken.

Het derde punt waar wij dit jaar aan willen werken is meer bieden op het gebied van carrière. In december vindt de tweede editie van onze Social Sciences Career Week plaats en wij hebben sinds september een Professional Development Committee. Deze commissie organiseert gedurende het hele jaar workshops, trainingen en inhouse days. Dit is voor de studenten een goede voorbereiding om te bedenken welke master ze willen gaan doen en wat voor werk ze later willen gaan doen. De universiteit krijgt studenten die beter weten wat ze willen en de samenleving werknemers die zeker zijn van hun keuze en beter ingelicht zijn over hun werkveld. Ook betrekken we hierdoor ook onze master studenten beter bij de vereniging omdat wij hen op deze manier meer te bieden hebben.

Als derde heeft er op de faculteit een fusie plaatsgevonden tussen Sociologie en Bestuurskunde. Daarom hebben wij besloten om onze commissies voor deze studie samen te voegen tot één. Ook omdat de studies langzaamaan één en dezelfde studie worden.

Als vierde gaan wij dit jaar symposia organiseren voor elke studie. De studie inhoudelijke commissie van elke studie zal deze organiseren. Dit valt ook samen met het puntje dat commissieleden meer verantwoordelijkheden krijgen. Door de symposia worden de studenten breder opgeleid en kunnen zij meer kennis opdoen over specifieke onderwerpen. Dit is handig als zij later aan het werk gaan.

Tot slot hebben wij per bestuurslid ook allerlei persoonlijke beleidspunten maar die zijn meer gericht op het verbeteren van de vereniging zelf. Zo heeft bijvoorbeeld de voorzitter als beleidspunt om meer pedagogische wetenschappen studenten aan te trekken voor de vereniging, gaat de secretaris kijken naar de mogelijkheden voor een studiereis buiten Europa en de penningmeester gaat uitzoeken of we op de goede manier belasting betalen.