Zorginstelling Laurens: Stage in de Ouderenzorg

lala
04/10/2018

Stage in de Ouderenzorg, voor een masterstudent psychologie, bij Laurens in Rotterdam. ​Het is mogelijk om de BAPD-NIP te behalen. De begeleiding vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een GZ-psycholoog. De stage wordt aangeboden voor 3-4 dagen per week gedurende minimaal 9 maanden.

Laurens is een zorginstelling voor ouderen. Laurens kent de domeinen Kortdurende Zorg, Wonen met Zorg en Thuiszorg. In het tweede domein worden stageplaatsen aangeboden. In Wonen met Zorg wordt vooral ondersteuning geboden aan mensen met dementie, psychiatrie of met somatische problematiek. Op verschillende plaatsen zijn er ook dagbehandelingen, afdelingen voor crisisopnames en observatie. In de Kortdurende Zorg gaat het vooral om revalidatie. Het doel van de stage is om een psychologie-student op te leiden tot het niveau van een beginnende (junior) psycholoog. Daartoe komt de stagiair in aanraking met alle facetten van de psycholoog in het verpleeghuis: intake en diagnostiek, advisering van teams in de omgang met cliënten (mediatieve therapie), individuele begeleiding/behandeling, beïnvloeding van het woon-leefklimaat of van het therapeutisch klimaat en waar mogelijk ook met beleidsontwikkeling. Ook is het mogelijk om een (klein) eigen project te doen, mits dat past binnen de kaders van de organisatie.

Laurens is een grote zorgorganisatie in Rotterdam. We bieden drie tot vier keer per jaar stageplaatsen aan binnen het domein Wonen met Zorg ten noorden van de Maas en ten zuiden van de Maas. Verschillende keren per jaar vinden er sollicitatiegesprekken plaats. Wanneer je in aanmerking wilt komen kun je een motivatiebrief en cv sturen naar onderstaand contactpersoon. Zij kan je ook informeren wanneer en waar er een plaats beschikbaar komt.

Voor contact: Wonen met Zorg: Susan van Hacht, GZ-psycholoog, s.besems@laurens.nl

Terug