Medezeggenschap

Bijna niemand van de ESSB heeft er weet van en nog minder mensen zijn erin actief. En dat terwijl het zo belangrijk kan zijn. Waar heb ik het over? De medezeggenschap. Wie heeft er eerder gehoord van de opleidingscommissies, bestuursraden en faculteitsraad? Hier ter introductie de organisatiestructuur van de faculteit.

Opleidingscommissies
De opleidingscommissies hebben misschien wel één van de belangrijkste taken binnen heel de ESSB. Zij krijgen namelijk te maken met de directe problemen van de studie. Ben jij het ergens niet mee eens? Zie jij verbeterpunten binnen je studie? Eén van de eerste plekken waar je dan terecht kan is de O-cie (opleidingscommissie). Zij behandelen de onderwerpen die aan bod komen en proberen samen met de docenten tot oplossingen te komen of nieuwe ideeën te verzinnen.

De opleidingscommissie bestaat uit studenten en docenten. Per opleiding verschillen deze aantallen. Dit komt omdat de commissie autonomie heeft over haar eigen opzet. Zo zitten er bij psychologie vier studenten, bij bestuurskunde ongeveer tien en bij sociologie ongeveer zes.

Je kunt jouw opleidingscommissie bereiken via het volgende e-mailadres:

Psychologie: procompsy@outlook.com

Pedagogische Wetenschappenbachelor.ped@essb.eur.nl

Bestuurskunde: Opleidingscommissiebestuurskunde@essb.eur.nl

SociologieOpleidingscommissiesociologie@essb.eur.nl

Maar soms zijn er dingen die voor meerdere opleidingen gelden, denk hierbij aan de opzet van de studie, of leeromgevingen en andere zaken. Deze onderwerpen worden doorgestuurd naar een hoger stapje op de ladder, naar de faculteitsraad.

De Faculteitsraad
Toch wel de meest bekende raad van de medezeggenschap is de Faculteitsraad, kortweg de f-raad. Jaarlijks nemen er zes studenten en zes docenten in plaats. Deze studenten worden ook echt verkozen. Aan het einde van het jaar wordt de geleding voor het nieuwe jaar bepaald. Als f-raad behartigen we de belangen van alle ESSB-studenten. Daarom is het belangrijk dat zij input krijgt van de opleidingscommissies maar ook van jou als student.

De faculteitsraad adviseert de decaan gevraagd en ongevraagd. Dat betekent dat zij inspraak heeft in de besluiten die op het hoogste niveau genomen worden. Op deze manier is zij het controlerende orgaan van het Facultair Management Overleg (FMO). Het FMO is het hoogste orgaan en dagelijks bestuur van de faculteit die geleid wordt door de decaan.

Wat ook erg belangrijk is voor de faculteitsraad, is dat zij het Onderwijs- en Examenreglement (OER) moeten goedkeuren. Je weet wel, dat boekje dat besluit of jij een herkansing mag doen, of welke vakken je moet volgen voordat jij je diploma mag aanvragen. Dit zijn dus zeer belangrijke documenten waar jullie als student ook een hele belangrijke rol in spelen.

Je kunt de faculteitsraad bereiken door een mail te sturen naar faculty.council@essb.eur.nl

De bestuursraad
Op opleidingsniveau heb je ook een dagelijks bestuur wat bestaat uit een voorzitter van een opleiding en een onderzoeks- en opleidingsdirecteur. Vanzelfsprekend houdt de onderzoeksdirecteur zich bezig met onderzoek, en de opleidingsdirecteur met het onderwijs. Om de kwaliteit van de opleiding te bewaren vanuit het oogpunt van de student, neemt er een studentlid plaats in de vergaderingen van de specifieke opleiding.

Deze studenten staan dus nog een stap hoger dan de O-cie in de hiërarchie van de medezeggenschap. Dit betekent dat zij verder weg van de problemen staan, maar dichterbij het beleid omtrent de opleiding. Als deze studenten dus deel nemen aan het FSO, dan wordt de afstand kleiner tussen klacht en beleid. Dit kun je meestal zien aan het gegeven dat deze studentleden een bepaalde keuze van het bestuur kunnen toelichten en ook andersom. Een groot voordeel dus!

Het Facultair Management Overleg (FMO)
Er neemt niet alleen een student plaats in de bestuursraden, maar ook in het FMO. Aan het hoofd van de faculteit staat de decaan en dit student lid mag dus deelnemen aan de vergaderingen die hij heeft met zijn beleidsmedewerkers en met de voorzitters van de opleidingen.

Elk jaar is het zo dat de beoogde Commissaris Onderwijs van Cedo Nulli wordt voorgedragen voor deze functie. De F-raad beoordeelt dan of deze persoon ook geschikt voor de functie wordt bevonden of niet.

Commissaris Onderwijs
De Commissaris Onderwijs van Cedo Nulli is verantwoordelijk voor de medezeggenschap. Hij of zij draagt er zorg voor dat alle organen met elkaar contact onderhouden en dat ze met elkaar ervaringen kunnen uitwisselen. Dit is belangrijk omdat op deze manier de medezeggenschap beter gaat functioneren.

Om in ieder geval de zittende studenten in de medezeggenschap goed te laten samenwerken organiseert de Commissaris Onderwijs het Facultair Studenten Overleg (FSO). In deze FSO’s komen de O-cies, F-raad, U-raad, bestuursraden en studentlid-MT samen om te overleggen en ervaringen uit te wisselen. Op deze manier krijgen zittende leden ook meer zelfvertrouwen en vaak zijn de vergaderingen heel leuk.

Samenvatting
Als we alle organen op een rijtje zetten, krijgen we de volgende verdeling van hoog naar laag in de hiërarchie:

  1. College van Bestuur: bijgestaan door de Universiteitsraad
  2. Facultair Management Overleg (FMO): bijgestaan door de Faculteitsraad
  3. Bestuursraad: bijgestaan door de opleidingscommissie (psy, peda, soc, bsk)

Organisatiestructuur ESSB – nog zonder pedagogische wetenschappen (die qua structuur vergelijkbaar is).


Heb je vragen over hoe je kunt deelnemen in een van de organen dan kun je altijd terecht bij de Commissaris Onderwijs, die overzicht houdt over alle studentleden binnen deze organen. Bij opmerkingen, klachten of ideeën kan de Commissaris Onderwijs jou helpen of je naar het juiste orgaan verwijzen.

Contact Commissaris Onderwijs: onderwijs@cedonulli.nl.