Erasmus Universiteit Rotterdam

→ Onderwijswetenschappen

→ Gezinspedagogiek

→ Orthopedagogiek

Radboud Universiteit Nijmegen

→ Pedagogische Wetenschappen, met 8 specialisaties:

↠ Angst- en stemmingsstoornissen

↠ Beperkingen en handicaps

↠ Forensische pedagogiek

↠ Pedagogische ethiek

↠ Risicogedrag

↠ Speciale leerbehoeften

↠ Diversities in Youth Care

↠ Gifted Education

Rijksuniversiteit Groningen

→ Pedagogische Wetenschappen

→ Onderwijskunde

→ Educational Sciences: Communication and Deafblindness

→ Youth, Society and Policy

→ Evidence-based Education


Universiteit Leiden

→ Developmental Psychopathology in Education and Child Studies (research)

→ Education and Child Studies, met 8 specialisaties:

↠ Applied neuroscience in Education and Child Studies

↠ Child and Family Science

↠ Clinical Child and Adolescent Studies / Orthopedagogiek

↠ Digital Media in Human Development

↠ Educational Science

↠ Forensic Family Science / Forensische gezinspedagogiek

↠ Learning Problems and Impairments

↠ Special Needs Children in Education / Kinderen met leer- en gedragsproblemen in

het onderwijs


Universiteit Utrecht

→ Clinical Child, Family and Education Studies

→ Development and Socialisation in Childhood and Adolescence

→ Educational Sciences: Learning in Interaction

→ Jeugdstudies

→ Maatschappelijke opvoedingsvraagstukken

→ Onderwijswetenschappen

→ Orthopedagogiek

→ Youth, Education and Society

Vrije Universiteit Amsterdam

→ Pedagogische Wetenschappen, met 2 specialisaties:

↠ Onderwijspedagogiek en Theoretische Pedagogiek

↠ Orthopedagogiek